Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu điện

Việt Nam đang có nguy cơ thiếu điện do thủy điện đóng góp ít hơn dự kiến.

Tổng sản lượng điện huy động từ thủy điện 2 tháng cuối năm dự kiến chỉ đạt 10,6 tỷ kWh, thấp hơn tới 2,4 tỷ kWh so với kế hoạch.

Ước tính cả năm nay, tổng sản lượng thủy điện chỉ đạt hơn 65 tỷ kWh, thấp hơn gần 10 tỷ kWh so với kế hoạch.

Hiện nay, nước tại nhiều hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm 2018i cũng như trung bình nhiều năm. Ngoài ra, việc cung ứng than cho phát điện cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Trong năm sau, EVN cho biết việc cung cấp điện vẫn có thể được đảm bảo nếu không có những yếu tố cực đoan, bất thường.

(Theo: VTVO)

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Cty CP XNK Cửu Long

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp