clock
Đang Tải...

LỊCH PHÁT SÓNG

Chủ Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 20/5/2024
  Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
  Báo Đồng Tháp
  May 6 8-3
  Viettel 21/1
  VOH
  Phát Tiến 18/5

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

  Tài tử miệt vườn 2023
  Trung tâm Hành chính công
  Công khai tài chính
  Hạ tầng THDT1
  Hạ tầng phát sóng THĐT2