Tin Tức

Trao 3000 móc khóa cải cách hành chính cho người dân

Trao 3000 móc khóa cải cách hành chính cho người dân

UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đặc biệt, huyện Hồng Ngự còn trao tặng 3.000 móc khóa Cải cách hành chính cho người dân. Như quý vị và các bạn có thể thấy, trên móc khóa có in khá đầy đủ thông tin hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 3.000 cái móc khóa có in địa truy cập, số điện thoại của trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp, bộ phận Một cửa của UBND ...

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Tâm Trí

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp