Văn kiện KTXH, Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần nhấn vào hiệu quả cốt lõi

Sáng nay, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy/Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI chủ trì buổi làm việc với Tổ biên tập nội dung về kinh tế – xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu văn kiện đại hội cần tập trung vào thu nhập bình quân đầu người và thu nhập thực tế của người dân vì đó là mục tiêu hướng tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu văn kiện không chỉ thể hiện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ bằng những con số mà còn phải nhấn vào hiệu quả cốt lõi, để tiếp tục định hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú ý nội dung đột phá cụ thể, chú trọng phát triển văn hóa nhằm tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Từng tổ chuyên trách của UBND tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát lại nội dung và hỗ trợ hoàn thành văn kiện trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo đánh giá của Tổ biên tập, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Tỉnh đặt ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020