Vận động người dân chủ động thoát nghèo

Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để công tác giảm nghèo chuyển biến từ cơ sở. Tuyên truyền để người dân hiểu mình đang nghèo và cần phải làm gì để thoát nghèo. Đó là mục tiêu chung trong công tác vận động và hỗ trợ hộ nghèo, mà Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp đã nêu ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, Ban Vận động tỉnh thống nhất đẩy mạnh truyền thông, động viên người dân tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự lực vượt khó vươn lên thoát nghèo. Làm giàu chính đáng bằng cách thay đổi tư duy tiếp cận, áp dụng khoa học – kỹ thuật trong phát triển kinh tế.

Một số hoạt động nổi bật trong năm 2022, Ban Vận động tỉnh đã trực tiếp vận động thăm, chúc tặng trên 64.000 phần quà cho gia đình chính sách, đối tượng người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp cơ sở vận động hỗ trợ thăm và tặng hơn 270.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Yến Khoa/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết