UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lập kế hoạch 3 đợt kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng ngày 23/02/2021, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tấp huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Lê Thành Công – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự.

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử. Nội dung giám sát là việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hình thức kiểm tra, giám sát là trực tiếp, phối hợp và tổ chức đoàn.

Tại Đồng Tháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Cụ thể:

Đơt 1 (trong tháng 03), sẽ giám sát việc thành lập và hoạt động của ủy ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử ở địa phương… Địa phương được kiểm tra giám sát: Châu Thành, Tam Nông, Lai Vung và TP.Hồng Ngự.

Đợt 2 (trong tháng 4), tập trung vào việc giám sát hoạt động của ủy ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, những người ứng cử. Kiểm tra, giám sát việc vận động bầu cử… Tập trung tại các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Hồng Ngự và TP.Cao Lãnh.

Đợt 3 (từ ngày 20 – 23/5) giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Việc bố trí khu vực bỏ phiếu. Phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử. Việc sử dụng thẻ cử tri. Chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không bỏ phiếu hộ… Các địa phuowgn được tập trung kiểm tra, giám sát: Thanh Bình, Lấp Vò, Tân Hồng và TP.Sa Đéc.

Nguyễn Tiến/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

PNJ

Thông tin cần biết