Từng sở, ngành cần làm rõ nhiệm vụ phục hồi kinh tế thời gian tới

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo 2 kịch bản phục hồi kinh tế của tỉnh. Mức tăng trưởng dự kiến thấp nhất là 2,5%, cao nhất là 4,5%.

Với 2 kịch bản này cán cân tăng trưởng của các khu vực có sự điều chỉnh tương đối. Trong đó vẫn lấy nông nghiệp và công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến làm trọng tâm. Trong cuộc họp chiều ngày 14/9, thảo luận về kịch bản phục hồi kinh tế, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh yều cầu từng sở làm rõ từng nội dung công việc, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, các sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại TP.HCM để có định hướng phát triển phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành cần phối hợp các địa phương hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất tại các doanh nghiệp. Có giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp nâng công suất, hỗ trợ về nguyên liệu, lao động và nguồn vắc xin. Song song đó, phải chú ý đến chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm giảm nghèo và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Minh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Thông tin cần biết