Truy xuất nguồn gốc nông sản: Cần thực hiện đồng bộ

Sáng ngày 23/02/2021, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với Sở NN&PTNT. Nội dung làm việc xoay quanh định hướng phát triển của ngành trong năm 2021.

Trong năm 2021, nông nghiệp Đồng Tháp phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 45.750 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2020. Thành lập mới 7 hợp tác xã, có thêm 4 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo Sở NN&PTNT có những đánh giá khách quan về Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhấn mạnh đến chuỗi giá trị các ngành hàng, gắn với chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Đề cập vấn đề truy xuất nguồn gốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị phải làm đồng bộ và cùng phương thức với nhau. Việc phát triển kinh tế tập thể cần được đẩy nhanh. Các nội dung khác được Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý là có phương pháp hiệu quả đánh giá, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông. Sở chủ động đề xuất với UBND tỉnh những chính sách mới phù hợp với sự phát triển thực tế trong tình hình mới.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Thông tin cần biết