Trung Quốc cấm dạy trước chương trình tiểu học với học sinh mẫu giáo

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc thực thi quy định cấm dạy trước chương trình tiểu học đối với trẻ trong độ tuổi mẫu giáo.

Thay vào đó, Trung Quốc sẽ xây dựng chương trình học có sự tiếp nối giữa hai giai đoạn mầm non và tiểu học.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với sự nghiệp giáo dục học sinh mẫu giáo, chú trọng vào việc gia tăng chất lượng đội ngũ giáo viên và nội dung giáo dục cho trẻ. Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, đặc biệt là công tác đầu vào, biên chế cũng như đảm bảo chế độ đãi ngộ với những người làm công tác nuôi dạy trẻ.

(Theo: My Bình/VTVO)

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)

Viettel (12/2020)