Trong tháng 9 tới sẽ hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp

Những năm qua, tăng trưởng ngành nông nghiệp đều đạt trên dưới 3%/năm, tuy nhiên ngành vẫn đang đối diện với chi phí sản xuất tăng, chất lượng thấp, đe dọa tính bền vững.

Để nhìn nhận lại những hạn chế, định hướng phát triển ngành nông nghiệp tỉnh trong thời gian tiếp theo, chiều ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành đoàn thể liên quan.

Đối với ngành nông nghiệp, sẽ xây dựng quy trình sản xuất cho các ngành hàng chủ lực, cũng cố hợp tác xã, xác định hợp tác xã phù hợp để đẩy mạnh phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nông dân.

Đối với ngành khoa học công nghệ, sẽ đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mã số, mã vùng theo quy hoạch chung.

Đối với ngành công thương, sẽ đẩy mạnh cập nhật thông tin thị trường bằng nhiều hình thức, phối hợp cùng các hệ thống siêu thị tuyên truyền tiêu chuẩn sản xuất cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tiềm năng nông nghiệp của tỉnh là rất lớn. Nếu nông nghiệp Đồng Tháp đi trước, chiếm được thị trường trong nước sẽ rất có lợi cho nông dân. Yếu tố cạnh tranh sẽ tập trung bằng thổ nhưỡng, chất lượng. Tăng thu nhập cho nông dân bằng giảm thất thoát sau thu hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu dự thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp phải hoàn thành vào khoảng giữa tháng 9 để sớm tiến hành thực hiện.

Thanh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)