Triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi

Tại huyện Lai Vung, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi, các nhà khoa học Trường Đại học Cần Thơ và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các địa phương tham dự.

Hội nghị diễn ra vào ngày 19/02/2019 tại huyện Lai Vung, địa phương có 98% diện tích nhiễm bệnh so với toàn tỉnh

Trong thời gian qua, huyện Lai Vung có 2.069 ha cây có múi nhiễm bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh. Trong đó, trên 150 ha có tỷ lệ nhiễm từ 80 đến 100%, diện tích còn lại nhiễm từ 20 đến 70%.

Huyện Lai Vung chọn 3 xã Tân Phước, Long Hậu và Vĩnh Thới xây dựng mô hình trình diễn có áp dụng qui trình kỹ thuật tạm thời khắc phục bệnh. Giải pháp chính là tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhất là phân bón hữu cơ và quản lý giống cây trồng chất lượng cung cấp cho nhà vườn.

Sở NN&PTNT, Viện Cây ăn quả Miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ tập huấn, tọa đàm, vận động nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xác định dinh dưỡng, tình trạng suy thoái đất và các yếu tố có liên quan làm cơ sở khoa học để chuyển giao cho nông dân.

Nguyên Lộc/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết