Tổng vốn đầu tư công của Đồng Tháp năm 2021 là gần 4 ngàn tỷ đồng

Năm 2021, Đồng Tháp có kế hoạch đầu tư công với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng. Đây là một áp lực rất lớn đối với các sở, ngành và địa phương. Bởi năm 2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch toàn tỉnh chỉ đạt 75,35%.

Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng cơ bản năm 2021, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về trách nhiệm của các chủ đầu tư để công tác triển khai đầu tư công năm 2021 đạt kết quả.

Qua báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2020 là hơn 4.600 tỷ đồng, giải ngân chỉ đạt 75,35%, thấp hơn 3,3% so với năm 2019. Có 18 chủ đầu tư là các sở ngành, địa phương giải ngân cả năm dưới 85%. Có 131 dự án hoàn thành 100% kế hoạch vốn được phân bổ.

Khó khăn của các dự án không hoàn thành chỉ tiêu vốn tập trung vào các nguyên nhân vướng thủ tục đầu tư, vướng giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn có khó khăn về cơ chế chính sách và công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ, năng lực nhà thầu hạn chế…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản là không mới. Từng sở, ngành và địa phương cần thấy được trách nhiệm của mình trong từng công trình đầu tư, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. UBND tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá năng lực từng sở, ngành, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng cơ bản.

Minh Trường/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Thông tin cần biết