Tổng kết 15 năm phát triển kinh tế tập thể

Nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chiều ngày 14/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết sau 15 năm thực hiện.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh uỷ dự, chia sẻ kinh nghiệm của Đồng Tháp. Ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh HTX là yếu tố quan trọng quyết định, quy mô, chất lượng và tính bền vững trong phát triển nông nghiệp. Để hợp tác trong sản xuất, trước hết cần hợp tác trong đời sống, chính vì vậy mà các hội quán nông dân tại địa phương đã ra đời. Đồng Tháp cũng đặc biệt quan tâm đến đào tạo nông dân và định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Tính đến cuối năm 2018, toàn quốc có trên 22.800 hợp tác xã, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, tăng hơn 8.500 hợp tác xã so với năm 2003. Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã phát triển cả về số lượng, chất lượng, có nhiều tín hiệu phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước một số nơi bị buông lỏng, chưa xây dựng được nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới quy mô lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp của Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đề ra cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó đáng chú ý là tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoàn thiện khung pháp luật, chính sách hỗ trợ, tăng hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã và hợp tác quốc tế.

PV/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020