Tin Tức

Hiệu quả bước đầu cơ quan dùng chung tại TP.Cao Lãnh

Hiệu quả bước đầu cơ quan dùng chung tại TP.Cao Lãnh

Cơ quan dùng chung, văn phòng dùng chung là cách làm sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh khi thực hiện thí điểm Đề án Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn thành phố. Sau hơn 4 tháng thành lập và đi vào hoạt động, cơ quan dùng chung đã bước đầu phát huy hiệu quả. Thực hiện Đề án Sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020