Tin Tức

Cty TNHH Hùng Cá - Một hành trình phát triển

Cty TNHH Hùng Cá - Một hành trình phát triển

Thưa qv&cb! Trong nhiều năm nay, các doanh nghiệp thủy sản đã có nhiều đóng nổi bật trong sự phát triển kinh tế của Đồng Tháp, nhất là góp phần lớn đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đồng Tháp đạt kim ngạch tỷ đô trong năm qua.Trong những đóng góp quan trọng này có công ty TNHH Hùng Cá. Đây là doanh nghiệp chế biến thủy sản duy nhất ở Đồng Tháp xuất phát từ nền tảng ban đầu là nuôi thủy sản. Sau hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm nuôi cá tra và cá basa, lãnh đạo ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết