Tin Tức

Chính sách BHYT mới cho hộ cận nghèo

Chính sách BHYT mới cho hộ cận nghèo

Nếu như trước đây, người dân thuộc hộ cận nghèo sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT trong vòng 5 năm thì từ ngày 01/12/2018, mức hỗ trợ chỉ còn tối thiểu 70%, theo nghị định mới của Chính phủ. Riêng tại Đồng Tháp, ngoài mức hỗ trợ trên, người dân sẽ được hưởng thêm 20% từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh. https://youtu.be/yRTrYGU7Uqs Quy định đổi mới áp dụng vào tháng cuối năm, khi giá trị thẻ BHYT của mỗi người sắp đến kỳ đáo hạn. Nhiều trường hợp chưa kịp biết ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết