Tin Tức

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, có nguy cơ lạn rộng trong nước, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng tình hình kinh tế xã hội, chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: – Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)