Tiếp sức đến trường: Em Đỗ Thị Mỹ Ngọc - 14/12/2018

 

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp