Thông qua nghị quyết sáp nhập xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua Nghị quyết Đề án sắp xếp đơn vị hành chính ở huyện Hồng Ngự, sáp nhập 2 xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu B thành xã Thường Lạc.

UBND xã Thường Lạc

Sau khi sáp nhập, xã Thường Lạc có diện tích tự nhiên 22,88 km2, dân số trên 11.100 người. Trụ sở UBND xã đặt tại UBND xã Thường Lạc hiện tại.

Sau khi có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Huyện uỷ sẽ quyết định sáp nhập Đảng bộ của 2 xã, đồng thời hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác. Địa phương sẽ ổn định tổ chức các trường học, trạm y tế đảm bảo chất lượng hoạt động. Công chức các chức danh chuyên môn vẫn giữ nguyên, sau đó theo lộ trình sẽ bố trí lại đúng số lượng.

Như vậy, sau khi thực hiện sáp nhập xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự có 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Minh Hồ/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)

Viettel (12/2020)