Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại Phòng Biên tập Chương trình và Phòng Kỹ thuật Công nghệ.
Mời các ứng viên xem thông báo, cụ thể như sau:
Thông báo Tuyển dụng, click xem tại đây.
Mẫu phiếu đăng ký, click xem tại đây.  

 

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết