Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng năm 2019
* Tổng số có 06 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó: Tuyển dụng ngạch Phóng viên hạng III (02 chỉ tiêu); ngạch Kỹ sư hạng III hoặc Kỹ thuật viên hạng IV (02 chỉ tiêu); ngạch Quay phim hạng III hoặc Quay phim hạng IV (02 chỉ tiêu).

Thông tin chi tiết, mời click vào TẠI ĐÂY.

Thông báo về Nhu cầu tuyển dụng, xem  TẠI ĐÂY. 

Thông báo tuyển dụng click vào TẠI ĐÂY.
                                           

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết