Thông báo Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng nhân viên bảo vệ, nhận hồ sơ đến hết ngày 20/02/2023. Chi tiết về công việc và tiêu chuẩn, mời ứng viên xem TẠI ĐÂY

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết