Thông báo Tuyển dụng năm 2019 (đợt 2) - Bổ sung

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2, bổ sung).
Mời các ứng viên xem thông báo, cụ thể như sau:
– Thông báo Tuyển dụng, click xem tại đây. – Phụ lục Tuyển dụng, click xem tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)