Thông báo Tuyển dụng năm 2019 (đợt 2) - Bổ sung

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2, bổ sung).
Mời các ứng viên xem thông báo, cụ thể như sau:
– Thông báo Tuyển dụng, click xem tại đây. – Phụ lục Tuyển dụng, click xem tại đây.

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Cty CP XNK Cửu Long

VNPT Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp