Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 Tuyển dụng Viên chức 2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2022. Thông tin chi tiết, mời thí sinh xem TẠI ĐÂY

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Sa Nhiên

Viettel 8-10

Đồng Vàng 9-10

Thông tin cần biết