Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự Tuyển dụng Viên chức Đài PTTH Đồng Tháp năm 2020 lần 2

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển Viên chức năm 2020 lần 2. Cụ thể, mời xem thông báo trong file đính kèm.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

PNJ

Giờ Trái đất

Viettel 8-5

Thông tin cần biết