Thông báo Kết quả xét tuyển Viên chức Đài PT-TH năm 2021

Hội đồng Tuyển dụng Viên chức trân trọng thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Đài PT-TH Đồng Tháp năm 2021 đến các thí sinh dự tuyển trong tài liệu đính kèm. Vui lòng xem tại đây

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Đồng Vàng

Viettel 30-11

VNNC 24-11

Thông tin cần biết