Thông báo kết quả Tuyển dụng Viên chức năm 2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp năm 2021 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trước khi nhận Quyết định Tuyển dụng. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.  Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, mời xem TẠI ĐÂY.  

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết