Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2019

Hội đồng Xét tuyển Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp năm 2019 thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2019  Thông tin cụ thể mời xem chi tiết văn bản Thông báo kết quả TẠI ĐÂY. Và chi tiết văn bản Danh sách Trúng tuyển TẠI ĐÂY.        

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

PNJ

VIETTEL

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp