Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (đợt 2). * Thông báo kết quả và danh sách xét tuyển viên chức năm 2019, đợt 2. Mời xem tại đây. * Thông báo kết quả và danh sách xét tuyển viên chức năm 2019, đợt 2 (trường hợp đặc biệt). Mời xem tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)