Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (đợt 2). * Thông báo kết quả và danh sách xét tuyển viên chức năm 2019, đợt 2. Mời xem tại đây. * Thông báo kết quả và danh sách xét tuyển viên chức năm 2019, đợt 2 (trường hợp đặc biệt). Mời xem tại đây.

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Cty CP XNK Cửu Long

VNPT Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp