Thông báo Kết quả Thi tuyển Cộng tác viên năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả thi tuyển Cộng tác viên năm 2022. Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

PinkHouse 31/1/2023

Khu du lịch Văn hóa Phương Nam 18/2/2023

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 30-11

Vạn Kim Long 31/1/2023

Thông tin cần biết