Thông báo Kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019

Hội đồng xét tuyển Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019.    

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Cty CP XNK Cửu Long

VNPT Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp