Thông báo Kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019

Hội đồng xét tuyển Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019.    

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)