Thông báo Kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019

Hội đồng xét tuyển Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019.    

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)