Thông báo Kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019

Hội đồng xét tuyển Viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển Viên chức 2019.    

Sân khấu và Cuộc đời

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

PNJ

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp