Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và thay đổi chỉ tiêu Tuyển dụng đối với ngạch Chuyên viên

Căn cứ vào nhu cầu và số lượng hồ sơ dự tuyển, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp điều chỉnh bổ sung thông báo Tuyển dụng. Mời các ứng viên quan tâm xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết