Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Cộng tác viên năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Cộng tác viên năm 2022. Chi tiết xem tại đây
Lưu ý: Thi dự tuyển, các ứng viên vui lòng có mặt tại Đài vào lúc 8h, ngày 19/4/2022. Buổi sáng thi phỏng vấn. Buổi chiều thi thực hành.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết