Thể lệ Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V - năm 2022

Nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, qua đó động viên, khuyến khích các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp nâng cao vai trò trách nhiệm của người làm báo đối với xã hội, góp phần thúc đẩy đổi mới báo chí phục vụ hiệu quả các Chương trình, Đề án trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp; biểu dương tập thể, cá nhân học tập tốt, tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022. Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây và Thể lệ tại đây.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Thi tìm hiểu Việt - Lào 5-9

Giờ Trái đất

Viettel 8-10

Thông tin cần biết