Tháp Mười: Thành lập chi hội doanh nhân cựu chiến binh

Chi hội doanh nhân cựu Chiến binh thứ 9 trên địa bàn tỉnh vừa được thành lập. Đó là Chi hội Doanh nhân Cựu Chiến binh huyện Tháp Mười. Ngày 19/5, Chi hội tổ chức hội nghị thành lập, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với 9 hội viên.

Chi hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân cựu Chiến binh, cựu quân nhân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Chi hội ra đời nhằm tập hợp các doanh nhân cựu Chiến binh cùng đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hoàng Kha/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020