Thanh niên học Bác từ ý chí đến xung kích vì cộng đồng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý và quan tâm đến sự trưởng thành của các thế hệ thanh niên. Bác dạy “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Theo lời dạy ấy, nhiều lớp thanh niên Việt Nam đã chứng tỏ nghị lực, bản lĩnh để mang đến hạnh phúc cho mình và cho cả mọi người. 

       

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020