Thành lập thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng

Để giúp nông dân trong sản xuất, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp tổ chức thí điểm thành lập 2 tổ khuyến nông cộng đồng. Ngày 08/02, Tổ khuyến nông cộng đồng xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, đã được ra mắt.

Tổ khuyến nông cộng đồng số 01 xã Tân Mỹ

Tổ có 6 thành viên, là cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười, HTX DVNN Đốc Binh Kiều và cán bộ thú ý xã. Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn cho hộ nông dân, HTX về khuyến nông; vận động thành lập và phát triển HTX nông nghiệp; tư vấn cho hộ nông dân, HTX về phát triển thị trường, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hướng dẫn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Tổ khuyến nông cộng đồng số 01, xã Đốc Binh Kiều thuộc vùng nguyên liệu mít. Tổ thứ 2 là ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình thuộc vùng nguyên liệu xoài.

Hoàng Kha/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Trợ giúp pháp lý 31/3

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel 10-4

Liên Việt 5/4

Agribank 15/4

Thông tin cần biết