Thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Ngày 01/7, Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Nội dung thẩm tra gồm các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phát triển kinh tế xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; các chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí; mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể; phân bổ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đối với báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,83%. Tỷ lệ tăng trưởng một số khu vực nông, lâm, thủy sản chưa đạt như kỳ vọng. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế – Ngân sách đề nghị, trong báo báo trình tại kỳ họp, UBND tỉnh bổ sung thêm một số giải pháp khác nhằm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể là triển khai công tác quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch đối với đất nông nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn trái. Có chủ trương, kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp để tạo nguồn lao động đồi dào, chất lượng.

Các ý kiến cũng góp ý, cần rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế tập thể phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp.

Duy Khánh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết