Tạo cơ chế thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Sáng nay, ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh scùng các sở, ngành liên quan làm việc với Sở Công Thương về tình hình triển khai nhiệm vụ của ngành trong năm 2023.

Theo Sở Công Thương, trong số các chỉ tiêu ngành phấn đấu trong năm nay có các lĩnh vực tập trung về xuất nhập khẩu, chuyển đổi số.

Một số mục tiêu đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,4%, đạt hơn 1.700 tỷ đồng so với cùng kỳ; phấn đấu tăng 9,4% giá trị sản xuất công nghiệp so với năm 2022, đạt hơn 72.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt hơn 126.000 tỷ đồng, tăng 13%.

Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sớm hoàn thiện Đề án Phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Tháp. Đổi mới phương thức, nội dung bản tin của Tổ thông tin và phân tích thị trường nông sản, từ đó tham mưu xây dựng chuỗi liên kết ngành hàng nông nghiệp.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có sự phân công nhiệm vụ của từng đơn vị, Sở Công Thương là đầu mối chính triển khai thực hiện.

Một số nhiệm vụ khác được Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý là thực hiện tốt việc rà soát tình hình hoạt động doanh nghiệp và khởi nghiệp; tình hình phát triển kinh tế tại các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời tạo cơ chế phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Về chuyển đổi số, ngành Công Thương cần ưu tiên triển khai trước việc số hóa dữ liệu, tích hợp với các phần mềm, hệ thống chuyển đổi số của các ngành có liên quan.

Lê Giang/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Cuộc thi chính luận

VOH

Thông tin cần biết