Tam Nông loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Sau khi chia thành nhiều đoàn xuống kiểm tra thực tế tại 7 xã,thị trấn, trong ngày 16/10, Hội đồng kiểm tra loại trừ bệnh phong tỉnh thống nhất chấm 290/290 điểm, Tam Nông được loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Tại buổi làm việc, có 5 tập thể, 8 cá nhân của huyện Tam Nông đạt thành tích xuất sắc trong công tác loại trừ bệnh bệnh phong giai đoạn 2019 – 2020 được biểu dương

Toàn huyện Tam Nông hiện có 15 bệnh nhân phong tàn tật đang quản lý. Hàng quý, bệnh nhân đều được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc tại nhà. Từ năm 2017 đến nay, huyện Tam Nông tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân. 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc và phục hồi chức năng, được hòa nhập cộng đồng và không bị phân biệt đối xử, kỳ thị. 100% bệnh nhân nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở…

Hội đồng kiểm tra của tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện công tác quản lý, phòng, chống bệnh phong đi vào chiều sâu, duy trì bền vững thành quả đã đạt được.

Trần Trọng Trung/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Hoa Hồng Phát (10/2020)

Thông tin cần biết