Sở Tư pháp Đồng Tháp được xếp hạng A

Làm việc với Sở Tư pháp vào chiều ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong điều kiện biên chế thiếu, khối lượng công việc ngày càng nhiều.

Sở Tư pháp đã được Bộ Tư pháp xếp hạng A, đứng thứ 5/13 tỉnh Tây Nam bộ và thứ 14 cả nước.

Nổi bật là việc đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật. Tỷ lệ hoà giải thành cũng cao hơn năm trước với hơn 83%. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Sở Tư pháp cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đảm bảo thời gian và thành phần hồ sơ khi gửi các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật cho Sở Tư pháp thẩm định. Quan tâm hơn công tác pháp chế cũng như bố trí cán bộ làm công tác này tại các sở, ngành, nhằm giảm áp lực cho ngành tư pháp. Sớm phê duyệt phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở và hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, tạo thuận lợi hơn trong công tác tiếp nhận, thống kê hồ sơ.

Bên cạnh ghi nhận những đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Ngoài ra, cần tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Mỹ Duyên/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)