Sở Nội vụ Đồng Tháp hoàn thành tinh giản biên chế

Tại buổi làm việc sáng ngày 20/6, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Sở Nội vụ với việc mang lại nhiều kết quả tích cực cho tỉnh. Cụ thể như giúp đưa chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018 tăng 11 bậc so với năm 2017, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố. Sở cũng là cơ quan chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 655 biên chế, trong đó Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn đầu tiên thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021. Theo đó, đã tinh giản 7 công chức hành chính và 1 viên chức sự nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nội vụ cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 1.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức; trình UBND tỉnh phê duyệt tinh giản 142 biên chế.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo lộ trình; đồng thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Duy Anh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ