Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04, 07, 09 của Bộ Công an

Chiều ngày 04/12/2019, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện hiệu quả chỉ thị 04 của Bộ công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Giữ vững mối quan hệ hữu nghị, láng giềng với chính quyền và các lực lượng vũ trang Campuchia.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới” và Chỉ thị 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong nhân dân được nhân rộng. Tiêu biểu như: Tổ dân phòng đảm bảo an ninh trật tự cụm công nghiệp, tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, tổ dân phòng an toàn về an ninh trật tự vùng đồng bào có đạo, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay xây dựng Nông thôn mới v.v.

Chủ tịch UBND tỉnh xác định việc thực hiện tốt 3 Chỉ thị 04, 07, 09 sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tạo và giữ vững lòng tin của nhân dân, từng cán bộ, đảng viên gương mẫu, không ngừng sáng tạo, nghĩ mới làm mới với mục tiêu phục vụ nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới hình thức xây dựng phong trào, xác định địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác phối hợp, chủ động giải quyết các khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp thời gian tới, hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, 15 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các chỉ thị 09 của Bộ Công an được UBND tỉnh trao tặng bằng khen.

Thu Thảo/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá

PNJ (6/2020)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Điện lực 7/2020