Sẽ làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân các công trình có vốn đầu tư công

Thực hiện Công điện 1042 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, chiều ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, bàn về vấn đề trên.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2019, giá trị giải ngân của tỉnh đạt 22,63% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước giải ngân cả năm 2019 đạt 82,36%, cao hơn cùng kỳ 2018 là 5,05%. Có 57 dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm 2019. Trong đó, có 11 dự án trọng điểm vướng mắc trong giải phóng bàn giao mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết theo kế hoạch. 79 dự án chưa giải ngân và khoảng 77 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân của từng công trình, trình UBND tỉnh xem xét phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Sau đó sẽ thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019. Rà soát và tiến hành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, lập phương án đền bù theo đúng quy định, tiến hành đấu thầu, hoàn chỉnh thủ tục. Với những công trình đang thi công, chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

Thu Thảo/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cty TNHH Hùng Cá

Nhà hàng Không Gian Xanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Tân Kiều

Phát Tiến (25/2)

Viettel (12/2020)