Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt trên 90%

Sáng ngày 22/02/2019, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Năm 2018, tổng vốn kế hoạch các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gần 4.800 tỷ đồng. Từ đầu năm 2018 đến hết ngày 31/01/2019, đã giải ngân trên 3.700 tỷ đồng, đạt 77,32%. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, trên 99% như Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh, Ban quản lý dự án Xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các huyện Tam Nông, Lai Vung, Châu Thành.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số chủ đầu tư thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân là do vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thực hiện mất nhiều thời gian, năng lực của nhà thầu còn hạn chế. UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 80% tổ chức kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan cần triển khai các văn bản, quy định nhà nước về đầu tư công. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao và quyết toán vốn đầu tư các dự án. Phấn đấu tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt trên 90%. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh, kiểm tra tiến độ thi công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chất lượng các công trình.

Mỹ An/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

EVN Đồng Tháp

PNJ

Thông tin cần biết