Phấn đấu đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Năm 2019, công tác xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương vào sáng nay.
 
 
Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì. Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.
 
Từ thời điểm khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (09/12/2019) đến nay, đã có hơn 47.300 tài khoản đăng ký, có hơn 13 triệu lượt truy cập. Có 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến ngày 10/02/2020 đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng gấp đôi, từ hơn 4,5% lên trên 10% so với cùng kỳ.
 
Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 
 
Tại Đồng Tháp, công tác xây dựng chính quyền điện tử cũng đạt những kết quả nổi bật. 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng internet. Cung cấp gần 2.000 chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân để phục vụ ký số văn bản điện tử. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 tỉnh đã chính thức vận hành Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 để tiếp nhận, giải đáp tất cả các thông tin, ý kiến phản ánh của người dân.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, xây dựng Chính phủ điện tử là một lộ trình chứ không thể làm là xong ngay. Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là phải đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hiện nay chỉ mới 10,7%. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện.
 
Nguyễn Tiến/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)