Nông nghiệp Đồng Tháp tiếp tục tăng trưởng

Chiều ngày 13/01/2022, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển năm 2022.

Hội nghị được kết nối với một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương và các địa phương trong tỉnh.

Năm 2021, giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh Đồng Tháp ước đạt gần 45.500 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2020.

Trong đó, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt đạt gần 28.600 tỷ đồng, chiếm gần 63% giá trị sản xuất toàn ngành và tăng gần 970 tỷ đồng so với năm 2020.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 265 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Riêng năm 2021, có 104 sản phẩm được công nhận. Dự kiến năm 2021, tỉnh có 103 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 17 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu phát triển năm 2022, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn tới; thực hiện tốt Chương trình Xây dựng nông thôn mới, OCOP, khởi nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế tập thể, xây dựng người nông dân chuyên nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; chú trọng chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp theo chuỗi đa giá trị; hỗ trợ nông dân tham gia thương mại điện tử v.v.

Dịp này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025.

Duy Khánh/THĐT

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

PNJ

Thông tin cần biết