Những chiến sĩ xung kích dập dịch tả heo Châu Phi

Từ khi dịch tả heo Châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, người vất vả cực khổ nhất để phòng chống dịch không phải là những người chăn nuôi mà là một lực lượng khác. Họ phải bỏ hết những công việc tại gia đình, tham gia giúp chính quyền và người dân dọn dẹp những hậu quả của dịch bệnh. Họ là ai và đã làm gì?

   

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

PNJ

VIETTEL

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp