Nhịp sống 24h Trưa - 11/7/2019

Những tin chính:

– Lần đầu tiên, Việt Nam có Sách trắng doanh nghiệp.

– Sôi nổi đêm khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch Đồng Tháp 2019 với nhiều họat động hấp dẫn.

-Bệnh viện đầu tiên ở VN đạt tiêu chuẩn quốc tế trong điều hành, quản lý quy trình thận lọc máu.

-Các nạn nhân vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm, có tiên lượng xấu.

-Những tấm vé số nghĩa tình của sinh viên miền tây. Mời xem chương trình qua video clip:

         

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Chương trình phát thanh

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp