Nhịp sống 24h Trưa - 11/7/2019

Những tin chính:

– Lần đầu tiên, Việt Nam có Sách trắng doanh nghiệp.

– Sôi nổi đêm khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch Đồng Tháp 2019 với nhiều họat động hấp dẫn.

-Bệnh viện đầu tiên ở VN đạt tiêu chuẩn quốc tế trong điều hành, quản lý quy trình thận lọc máu.

-Các nạn nhân vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm, có tiên lượng xấu.

-Những tấm vé số nghĩa tình của sinh viên miền tây. Mời xem chương trình qua video clip:

         

Công ty TNHH Hùng Cá

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bệnh viện Quang Đức

PNJ

VIETTEL

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp