Nhà vệ sinh công cộng thừa nhưng lại thiếu

Có nhà vệ sinh nhưng bị đóng cửa thường xuyên. Thực tế này đang tạo sự bất cập không nhỏ tại nhiều khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, đây là thời gian cuối năm Tết đến, nhiều lễ hội diễn ra thì việc thiếu nhà vệ sinh công cộng , không chỉ gây khó cho người dân đến vui chơi, mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

   

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)